FAQ Regulamin rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI USŁUGi WYNAJĘCIA STOŁU DO TENISA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej: „REGULAMINEM”)

Niniejszy dokument (zwany dalej „regulamin”) reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji dla obiektu sportowego należącego do  EkoDom Tomasz Poniatowski, ul.Radiowa 30A, 80-298 Gdańsk, NIP 718-132-63-57, dalej nazywanego “Właścicielem”

Ceny podane na stronie http://www.polandtt.pl/rezerwacje/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie transakcje zawierane są w  walucie PLN.

Rezerwacji pobytu można dokonać przy pomocy jednej z metod:

  1. Telefonicznie w godzinach od 8:00 do 17:00 pod numerem tel.: +48 515-371-717 – każda rezerwacja dokonana drogą telefoniczną traktowana jest jako rezerwacja wstępna. Wszelkie szczegółowe dane (w tym warunki rezerwacji) zostaną przesłane drogą mailową
  2. Przy pomocy systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej http://www.polandtt.pl/rezerwacje/

Rezerwacje wskazane w punktach 1, 2 powyżej są rezerwacjami wstępnymi.
Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu pełnej wartości rezerwacji. Rezerwację można wykonać przed godziną rozpoczęcia wynajmu stołu.  

Płatność należy należy dokonać w ciągu 5 min od dokonania rezerwacji. Nie opłacenie rezerwacji w odpowiednim czasie powoduje zdjęcie blokady na rezerwacje i zwolnienie danego terminu do ponownych rezerwacji.

Uiszczenie płatności i tym samym skuteczne dokonanie rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w regulaminie oraz zapoznanie się z regulaminem.

Skrócenie czasu wynajmu nie jest podstawą do rekompensaty.

W przypadku skrócenia czasu wynajmu, Gość zobowiązuje się pokryć pełną wartość rezerwacji.

Anulowanie rezerwacji jest możliwe do 12 godzin przed planowaną godziną rezerwacji.

Rezerwacje mogą być anulowane jedynie telefonicznie w godz. od 8:00-17:00, pod nr tel.: +48 515-371-717

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonaną rezerwację.

Oferty opublikowane na stronie, systemie rezerwacyjnym, przedstawione drogą telefoniczną lub osobiście nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego. Oferta cenowa Właściciela, do czasu potwierdzenia, może ulec zmianie.

Dodaj komentarz